Щори.com извършва безплатна доставка на продуктите, само в случай, че инсталацията ще бъде направена от наша партньорска фирма.

Времето на доставка и удобната за Вас инсталация се съгласуват предварително. В случай на промяна на обстоятелствата, времето за инсталиране може да бъде променено от изпълнителя и клиента. Втората страна трябва предварително да бъде информирана за това.

В случай на самостоятелно инсталиране на нашите продукти от клиента, доставката на стоката ще се извърши с куриер или на място в  офиса на наш партньор.

Разходите за монтаж на всеки конкретен продукт се определят в зависимост от количеството, вида, сложността на работата и разстоянието на обекта, където ще се извърши инсталацията.

Монтирането на щори и други продукти, продавани от нас, се извършва от квалифицирани майстори със значителен опит в тази област. Ето защо ние предоставяме гаранция за нашите продукти и монтажни работи, извършвани от специалистите на Съни Блинд за период от 2 години.

За повече информация, за съвети и отговори на въпроси, които имате, можете да се свържете с нас на ***@** или да ни се обадите на тел. номер – ********